Cesta „Vědomé nesmrtelnosti“

Na základě závěrů z našeho výzkumu fenoménu Zážitků blízké smrti jsme dospěli do fáze, kdy cítíme nutnost dívat se na získané informace komplexně, v širším kontextu. To zjednodušeně řečeno znamená, nejen zkoumat to co se děje v momentu smrti či bezprostředně po ní, ale zároveň vyhodnocovat, co takto získaná fakta znamenají pro nás, stále žijící. Máme totiž jedinečnou možnost pochopit skutečnost nejen z perspektivy života ve světě, ale i v zásvětí, do kterého prokazatelně někteří pronikli a nebylo jich málo.

Proto jsme se rozhodli shrnout naše poznatky a závěry v celistvou nauku, jejíž podstatu tvoří zjištěná fakta z výzkumu Zážitků blízké smrti a náplní je duchovní směr a způsob života, který je nejblíže poslání, které jsme ze všech svědectví o smrti a o tom co následuje po ní, zjistili.

Této nauce jsme dali název :

„Cesta vědomé nesmrtelnosti“

Hlavní pilíře této nauky tvoří tato zásadní sděleni :

1. Nikdo nejsme jenom tělem ( naše podstata tělo přežívá )

2. Naše podstata je „individualizované vědomí ( chcete-li po staru Duše ), jedná se o to v nás, čím si uvědomujeme sami sebe, svou existenci, že jsme “ .

3. Toto naše individualizovamé vědomí přežívá smrt hmotného těla a je nezničitelné.

4. Zároveň je naše individualizované vědomí soupodstatné s Jednotou, kterou můžeme nazvat Bohem nebo více vědecky „Absolutním vědomím“

5. Toto Absolutní vědomí ( Bůh ) obsahuje různé úrovně, zjednodušeně světy ( projevy bytí )

6. Každá duše ( individualizované vědomí ) je na takové úrovni vědomí, ke které se vlastní práci na sobě, dopracovala.

7. Dosažená úroveň vědomí naší Duše ( forma uvědomování sama sebe v kontextu Absolutna ), rozhoduje o tom, do jakého světa se po smrti zrodíme.

8. O našem znovuzrození se přímo rozhoduje v posmrtném procesu, kdy naše individualizované vědomí prochází tak zvaným  „Bardem“ ( název převzat z Tibetské knihy mrtvých ), kde se přesně vyjeví dosažené stadium našeho individualizovaného vědomí, které pak rezonuje s příslušným světem ( projevem bytí ), tam se pak zrodíme

9. Existuje zřejmě mnoho světů do kterých se můžeme zrodit a to od pekelných, až po nebeské

10. Cílem každého by mělo být, pozvednout svou Duši (individualizované vědomí) co nejblíže k Bohu (co nejvyššímu stadiu vědomí), k tomu je nejprve třeba “ Poznat sám sebe “

 

Všechny výše uvedené body mají svůj základ v tisících svědectví lidí, jež se dostali minimálně na hranici smrti a přinesli nám odtud svá svědectví. Bylo nám tak umožněno nahlédnout za horizont našeho fyzického bytí. Neměli bychom tyto poznatky ignorovat, škodili bychom tím především sobě.

 

Celá nauka “ Cesty vědomé nesmrtelnosti“ bude tématem našich přednášek a seminářů, prosím sledujte naše stránky

 

d0357e0218_74914122_o2