Co je to „ Zážitek blízké smrti“

obe4

Definice dle mezinárodní asociace po studium zážitků blízké smrti – International Association for near-death studies :

„ Zážitek blízké smrti je hluboká psychologická událost, která se objevuje v situacích blízkosti, nebo v momentu fyzické či emoční krize. Tato zkušenost se skládá z transcendentních a mystických prvků, jež jsou silnou událostí našeho vědomí a rozhodně nemají nic společného s žádnou duševní chorobou“

Na základě výpovědí tisíců lidí po celém světě, jež Zážitek blízké smrti prožili, je možno sestavit základní model celého zážitku :

  1. Pocit vyplouvání z vlastního těla, často následovaný zážitkem mimo tělo, kdy všechno co se dělo s „uvolněným tělem“, dotyčný viděl a slyšel naprosto do detailů.
  2. Průchod temným tunelem nebo černou dírou, nebo střetnutím s nějakým druhem temnoty. Toto je obvykle doprovázeno pocitem nebo vjemem pohybu nebo zrychlení. „ Vítr“ může být za této situace slyšen nebo pociťován, nebo může převládat svištivý zvuk.
  3. Směřováni vpřed a vstup do světla na konci temnoty, příjemný příval světla a tepla s možností vidět lidi, zvířata, rostliny, příjemnou krajinu a dokonce města v tomto světle.
  4. Pozdravy přátelskými hlasy od lidí a tvorů, mezi kterými mohou být jak cizinci, tak milované bytosti nebo náboženské postavy.
  5. Spatření panoramatického přehledu právě prožitého života, od narození k smrti ve zpětném pořadí, což někdy připadá spíše jako „znovuprožívání“ než nezávislé pozorování. Život osoby může být promítán jak v celku, tak v útržcích. Toto je často doprovázeno potřebou hodnotit zisky nebo ztráty, kterými člověk v životě prošel, takže si dotyčný může uvědomit, co se dozvěděl či nedozvěděl. I jiné bytosti se mohou na tomto hodnocení podílet nebo nabízet rady. Pro tyto „vzpomínky“ je typické, že mívají někdy otevřený konec a pracují s veškerými existujícími znalostmi a nikoliv s tím, co se člověk dozvěděl sám.
  6. Odlišné vnímání času a prostoru, zjištění, že čas a prostor náhle neexistují, současně se ztrátou potřeby pokládat tato měřítka za účelná nebo nezbytná.
  7. Odpor k návratu vždy konfrontovaný s vědomím, že práce na Zemi ještě není dokončená, nebo že musí být sděleno poselství, než se bude moci člověk vrátit.
  8. Zklamání z oživení, pocit potřeby schoulit se nebo se nějak zmáčknout, aby člověk zapadl zpátky do těla. Může se vyskytovat nepříjemný pocit, dokonce vztek nebo slzy při uvědomění, že je dotyčný zpátky ve svém těle a ne už na „Druhé straně“. Strach ze smrti v těchto stavech opadá nebo zcela mizí.

 

Všechny zaznamenané Zážitky blízké smrti, jsou kombinaci výše uvedených bodů, přičemž každý obsahuje minimálně polovinu z nich.