Naše poslání

Klademe si následující cíle :

  1. Aktivní přístup k výzkumu Zážitků blízké smrti v regionu Česká republika s Slovenská republika.
  2. Sdílení získaných svědectví a ponatků ze svěřeného regionu v rámci celosvětového výzkumu.
  3. Participace na projektech celosvětové organizace I.A.N.D.S.  a sběru materiálu pro uznávané badatele a spisovatele např. P.M.H. Atwater.
  4. Pomoc dospělým lidem, jež prožili Zážitek blízké smrti v jeho pochopení a v integraci do společnosti.
  5. Pomoc všem lidem, kteří se bojí smrti,v jeji pochopní a vědomé poznáni
  6. Pomoc dětem, jež prožili Zážitek blízké smrti, jelikož u dětí má transformace mnohdy takový rozsah, že je vydělí z kolektivu. Tyto dětii jsou mnohdy chytřejší než ostatní, ale paradoxně se ve škole hůře učí. Dle mezinárodně archivovaných případů, je situace u dětí jež prožili Zážitek blízké smrti natolik komplikovaná, že pakli-že k nim není správně přistupováno, končí až 30% z těchto dětí sebevraždou!
  7. Sdružování osob jež prožili Zážitek bízké smrti za účelem výměny informací a společného sdílení životních postojů.
  8. Pořádání přednášek a workshopů na toto téma.
  9. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními.
  10. Spolupráce při vydávání knih a publikaci zabývající se touto problematikou.

25e138504c57b2cc0292aa8a9c3fb343