Mimořádné zkušenosti

Výmluvný a nebezpečný komunistický disident Georgij Rodonai z Tbilisi v Gruzii byl dvakrát v roce 1976 přejet autem, řízeným členem KGB ( podruhé ho přejel, aby se ujistil, že jeho vražedný pokus neselhal). Byl dopraven do nemocnice, prohlášen za mrtvého a jeho tělo dopraveno do márnice. Tělo bylo okamžitě zmraženo a drženo v tomto stavu plné tři dny. Po těchto třech dnech, bylo Rodonaiovo tělo vytaženo z marazícího boxu a odvezeno na pitevní sál. Potom tým lékařů začal otevírat jeho znetvořený trup. Když skalpel rozřízl sval, Rodonaia dokázal otevřít oči. Jeden z lékařů, který si myslel, že je to jen reflex, je zase promptně zavřel. Rodonaia otevřel oči znovu, doktor je opět zavřel. Ještě jednou se oči zprudka otevřely, doktor odskočil – a zavřeštěl. Georgij Radonai se probudil k životu. O svém zážitku vypráví takto : Cítil jsem bolest jak mne drtila kola automobilu. Pak jsem se setkal s temnotou, začala mne zahalovat. Pomyslel jsem si, to už nejsem já. Uvědomoval jsem si sebe mimo tělo a to mne mátlo. Jak to, že ve svém těle neexistuju, ale ve svých myšlenkách ano? Pak mne napadlo, když mohu přemýšlet tak proč nepřemýšlet pozitivně ? V tom se v temnotě objevily paprsky světla, mimo temnotu. Nikdy jsem neviděl takovou krásu nebo necítil tak žhavé laskání. Je důležité, že jsem poznal toto blaho, protože mi začalo docházet, že světlo má určitý druh energie na této vyšší úrovni. A jsou ještě vyšší a vyšší úrovně a na té nejvyšší je Bůh a všechno je pod Božím řízením. Pozitivní myšlení mne spojuje s touto vřelostí a těmi zlatými spirálami. Doktorát medicíny jsem získal už před patnácti lety, ale nemam slov k tomu abych svůj zážitek popsal. Všechna tíže mizí a překrývá jí zde blaženost. Je to lepší než orgasmus, nikdy to nekončí, z věčnosti to přechází do věčnosti. A Georgij vypráví dále : Dvě tenké stěny vás dělí od ostatních těl. Viděl jsem je, všechny jsem je viděl. V té temnostě jsem dokázal vidět. Vzpomínka na auto se vrátila. Náhle jsem viděl myšlenky kohokoliv spojeného s touto událostí, jako kdyby přemýšleli uvnitř mě. Zkoumal jsem myšlenky každého z nich, abych nalezl pravdu. Viděl jsem svoji ženu jak jde ke hrobu, kde mám být pohřben a viděl jsem její myšlenky, když se zaobírala sebou a svojí budoucností poté, co jsem odešel. Mohl jsem být v jednom okamžiku kdekoliv. Zkusil jsem komunikovat s lidmi které jsem viděl. Někteří cítili moji přítomnost, ale nikdo s tím nic nedělal. Čas a prostor jak je známe tam neexistují. Pak jsem se dostal do novorozenecké sekce sousední nemocnice, kde manželka mého přítele právě porodila dceru. Dítě neustále plakalo. Jako bych disponoval rentgenovým viděním, zkoumal jsem jeho tělíčko a všiml jsem si, že má poškozenou kyčel. Slovně jsem se na novorozence obrátil „ Neplač. Nikdo Ti nerozumí“ Dítě bylo tak překvapeno mou přítomností, že přestalo plakat. Malé dítě dokáže totiž ještě vidět a slyšet duchovní bytosti. Toto dítě na mne reagovalo, protože pro ně jsem byl fyzickou zkušeností. Pak se rozběhl záznam mého uplynulého života od narození po teď, ovšem před narozením se mi promítlo ještě několik staletí se životy mých dávno zemřelých příbuzných , jako bych já a oni jsme byli jedno. Tento proces mne fascinoval“ .

Potom co se Georgij vrátil zpátky do svého těla, trvalo po sérii operaci tři dny, než dokázal pohnout jazykem natolik, že promluvil. Svými prvními slovy, upozornil lékaře na dítě s poraněnou kyčlí. Dítě bylo podrobeno rentgenovému snímkování, které dokázalo, že se nemýlil!!! Rodonaia zůstal hospitalizován po dobu devíti měsíců, během kterých se stal slavným.

Georgij Radonaia se jakmile toho byl zdravotně schopen, angažoval v seminárním programu, získal doktorát v teologii a stal se knězem gruzínské ortodoxní církve.

„ To co jsem poznal během svého umírání, chápejte, mi umožnilo najít smysl náboženství i vědy“

Dnes žije Radonaia v Nederlandu v Texasu.

„Po mé posmrtné zkušeností jsem podnikl významnou laboratorní práci s mozkovými neurotransmitery. Díky této práci jsem se mohl pokusit zformulovat teorii bytí“

Georgij Radonaia měl představu, že založí speciální kolej, kde stejné náklady půjdou na fyziku i metafyziku, kteréžto disciplíny budou stejně podporovány a aktivě pracoval na uskutečněná takového cíle.

efddce873893ecf0b489cd3cee321829