Zážitky blízké smrti

V aramejštině doslovný překlad pro smrt zní : „PŘÍTOMEN JINDE“ –  toto staré pojetí smrti nejlépe popisuje posmrtnou zkušenost, tedy to , co se dělo s těmi, kteří ji prožili. Tito lidé byli přítomni jinde.

Fakt, že jsme si vědomi již od ranného dětství, že jednou zemřeme, vysílá silný apel na každého z nás, aby se snažil pochopit a uvědomit si, o co tu vlastně jde. Jinými slovy, aby se nesnažil hledat smysl bytí pouze v tomto projeveném světě, ale i mimo něj. Lidé se k tomuto tématu stavějí různě, někteří, jež propadli pestrosti tohoto světa, se snaží toto volání ignorovat a zadupávat ho do země, jiní hledají smysl života pouze v tomto světě např. výchovou dětí, či obětováním se práci. Nicméně jsou i tací, kteří své hledání rozšířili i za hranice našeho fyzického bytí.

Smrtí a tím co následuje za ní, se zabývaly všechny významné kultury starověku i středověku. Jejich interpretace toho, co je smrt a hlavně co se děje po ní, jsou ve své esenciální podstatě totožné, i když se liší variací příběhů i pojmenováním hlavních aktérů. Společného jmenovatele tu tvoří shoda všech těchto filosoficko-náboženských směrů na nesmrtelnmosti duše, tedy na tom, že duše po smrti opouští tělo a vydává se směrem k jiné formě existence. Tato interpretace nebyla dílem jakési mentální zaostalosti, jak na ní mnozí nahlížejí, ale naopak, zdravou formou koexistence duchovního a fyzického pobývání v tomto světě. Jelikož a pouze z perspektivy nesmrtelné duše, lze pravdivě nahlížet na tento svět, jako na bytí, jemuž dáváme smysl svým konáním a činy, jež se ale nehodnotí měřítky silnější, arogantnější a bezohlednější vyhrává (jak tomu je pakli-že přijmeme jedinou pokrokovou hypotézu o vývoji člověka jež nám věda předkládá a tou je Darwinova evoluční teorie, založená na přírodním výběru, tedy jediném zákonu jež říká, že silnější vyhrává a to bez ohledu na prostředky), ale která se řídí kontinuitou bytí, kde hraje největší roli poznání a zdokonalování se duše na různých úrovních prožívané existence.

 

Věnujte trochu svého času studiu Zážitků blízké smrti..

soul-con1

1 Comment

  1. Diane Corcoran | | Odpovědět

    Very Nice Web Site Diane Corcoran, President , International Association for Near Death Studies, USA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *