Přednášky

Jedním z hlavních úkolů našeho „Centra pro studium a výzkum Zážitků blízké smrti“ je seznamování široké veřejnosti s fenoménem Zážitků blízké smrti a výsledky aktuálního výzkumu.

Proto se zaměřujeme především na přednášky, ve kterých se snažíme srozumitelně vysvětlit co je „Zážitek blízké smrti“  a jak k němu přistupovat, ať už jste ho sami prožili či ne. Zároveň přibližujeme poskuchačům obrovský význam těchto svědectví v kontextu duchovního poznání a pokroku.

Přednáška trvá přibližně 90 minut a k její realizaci postačí jakékoliv uzavřené prostory s přívodem el. energie.

V případě Vašeho zájmu o přednášku nás prosím kontaktujte na emailu : posmrtnezazitky@seznam.cz

counseling-services