O nás

cc-phoenix

Obecně prospěšná společnost “ Transcendence “ vznikla transformací obecně prospěšné společnosti “ Akademie středověku“ . Ta vznikla v roce 2004 a kladla si za cíle zprostředkovávat osvětu v oblasti vzdělávání a přístupu k hodnotám a pravdám, jež patřily nejen k historické etapě středověku, ale zároveň vyvstávaly v otázkách každého zvídavého jedince, právě a především, v jeho středo-věku ( středních letech ). Jednalo se především o filosofická témata, která se napájela z daleko starších pramenů.

Dnešní obecně prospěšná společnost Transcendence si klade za cíl hledat takové druhy poznání, jež vedou k sebepřesažení. Jelkož sebepřesažení považujeme za ontologickou podstatu lidství. Člověk bez sebepřesažení, je spíše vynalézavým zvířetem, nežli člověkem.

Při svém hledání a pátrání v moudrosti naší historie i současnosti, jsme zcela náhodně narazili na fenomén “ Zážitků blízké smrti“. S naprostý ůžasem jsme zjistili, že tento fenomén poukazuje zcela přesvědčivě na fakt, jež považujeme za jedno z nejdůležitějších poznání a to, že vše vychází z jednoho zdroje, ať už ho nazýváme Bůh, Brahman či slovy dnešní kvantové fyziky Vědomí. Tisíce lidí na této planetě, různých ras i vyznání, vypráví téměř identické příběhy o setkání se světlem, jež představuje v jejich interpretacích, právě  toto Jedno ( Absolutno, zdroj Veškerenstva, nekonečné Vědomí ), které nerozlišuje to kdo jakým způsobem jeho velebí, nýbrž rozhoduje jen to dobré co kdo  učinil. Toto poznání je naprosto přelomové a spojuje všechny naboženké ideologie v jednu, tu skutečnou a pravdivou, a mělo by být doslova“startovacím bodem“ k zamyšlení nás všech, o čem je vlastně náš svět a jaké jsou ty správné hodnoty

Náš výzkum pod záštitou americké organizace I.A.N.D.S navazuje na celosvětově uznané výzkůmy těchto vědců

Dr. Raymond Moody – filosof a lékař, půspbil jako profesor na Univerzite ve Virginii, autor nejznámější knihy o tomto fenoménu „Život po životě“

Dr. Jeffrey Long – onkolog, autor knihy „Důkazy o životě po smti a zakladatel – Near Death Experience Research Foundation – NDERF

Dr. Melvin Morse – lékař – pediatr, průkopník výzkumu Zážitků blízké smrti u dětí. Děti jsou tzv „nevinnou populací“ nejsou zatíženy předsudky a kalkulacemi ….

PhDr. Michael Grosso – filosof, ve svém výzkumu se zajímal o původ a spojení charakteristich prvků Zážitků blízké smrti v podání velkých civilizací s jejich filosoficko náboženským přístupem k životu.

Dr Michael Sabom  – lékař, realizoval jeden z nejprůkaznájších výzkum zaměřený na mimotělesnou zkušenost

Dr Kenneth Ring – lékař, autor knihy “ Život ve smrti“

————————————————————————————————-

Žádné poznání není definitivní, to víme už z historie. Pojďme tedy společně bádat, hledat a ukazovat ostatním, že na obzoru jsou nejspíše jiné a úplně nové horizonty.

Hodně odvahy přeje všem

13654272_266297957076808_838481134561935311_n

Marek Frolík

zakladatel obecně prospěšné společnosti Transcendence, provozovatele  Centra pro studium a výzkum Zážitlů blízké smrti